Posts

Posts uit januari, 2023 tonen

Esther Walraven en Wilfried Ivens - Waarom je voetafdruk groter is dan je schenmaat - en andere weetjes over natuur, klimaat en milieu.

Afbeelding
  In dit zeer goed te lezen jeugdboek wordt a.d.h.v. een 50-tal 'waarom?' vragen inzicht gegeven in het waarom van de ontwikkeling van onze aarde, het klimaat waarin we leven en de natuur als directe omgeving. Het boek is gezien de onderwerpen erg actueel en ook voor kinderen vanaf 9 jaar goed leesbaar door de manier van vertellen. Bovendien hebben we ook in Nederland te maken met aangesneden items als eikenprocessierupsen, aardbevingen, plastic in het eten en hondenpoep. Regelmatig word je als lezer direct aangesproken: wat kun jij hieraan doen? Vroeger werd het spreekwoord 'een betere wereld begint bij jezelf' vaak gehanteerd. Om de aarde leefbaar te houden is het essentieel, dat iedereen doet wat hij kan om opwarming en zeespiegelstijging tegen te gaan. Als lezer kun je daarom jouw eigen handelen zelfs testen door een QR-code van het wereldnatuurfonds te openen en de vragen te beantwoorden. Zo zie je meteen hoe goed je al bezig bent. Het boek is ingedeeld in kleine h